Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation

Phòng Lãnh sự

Tháng 1/2008

Cảnh báo về việc nhận con nuôi ở Việt Nam

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo các bậc cha mẹ muốn nhận con nuôi và các tổ chức con nuôi về những trở ngại sắp tới đối với các trường hợp nhận con nuôi mới ở Việt Nam vào thời điểm này. Văn bản Ghi nhớ năm 2005 về việc phê chuẩn các trường hợp nhận con nuôi giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, theo luật pháp của Việt Nam sẽ hết hạn vào ngày 1/9/2008. Phía Hoa Kỳ cam kết sẽ tiếp tục tiếp nhận các trường hợp nhận con nuôi ở Việt Nam. Quan ngại chính của phía Hoa Kỳ là phải đảm bảo rằng những đứa trẻ được nhận làm con nuôi và các bố mẹ nuôi sẽ không bị lợi dụng. Chính phủ Việt Nam cũng chia sẻ mối quan ngại này. Cả hai quốc gia đều nhận thấy rằng cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đối với vấn đề này.

Cả hai chính phủ hiện đang ưu tiên thực hiện các cuộc đàm phán về việc sửa đổi và gia hạn Văn bản Ghi nhớ này nhưng không đảm bảo rằng Văn bản Ghi nhớ mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1/9/2008. Xét về tiến độ giải quyết thủ tục về phía Việt Nam kể từ khi bắt đầu nộp đơn cho đến Lễ Giao Nhận, bất kỳ trường hợp nhận con nuôi nào nếu bắt đầu từ bây giờ cũng không thể hoàn tất các thủ tục trước khi Văn bản Ghi nhớ hiện nay hết hiệu lực. Phía Hoa Kỳ không đảm bảo liệu Chính phủ Việt Nam có tiếp tục giải quyết các trường hợp đang còn dang dở trong thời gian khi Văn bản Ghi nhớ hiện tại đã hết hạn còn Văn bản mới thì chưa được gia hạn tiếp. Ngoài ra, xét về những quan ngại về mức độ bảo vệ trẻ em hiện nay ở Việt Nam, Văn bản Ghi nhớ này sẽ không thể được gia hạn dựa trên mẫu thỏa thuận cũ.

Chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam về những nỗ lực trong việc tăng cường và nâng cao trách nhiệm giải trình trong hệ thống nhận con nuôi và phát triển năng lực điều tiết các trường hợp nhận con nuôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi đã điều tra và phát hiện một số trường hợp không hợp lệ, bao gồm làm giả hoặc sửa đổi giấy tờ hoặc trẻ được cho làm con nuôi mà không được sự đồng ý của hoặc không thông báo cho bố mẹ đẻ của trẻ.

Để ứng phó với những vấn đề nêu trên, tháng 11/2007, Bộ Ngoại giao, Cục Nhập cư và Định cư Hoa Kỳ đã định ra các qui trình mới để xác minh thân nhân của trẻ được nhận làm con nuôi theo đúng với các yêu cầu của pháp luật Việt Nam và Hoa Kỳ, trước khi trẻ được nhận làm con nuôi theo luật pháp của Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ khuyến nghị các bậc cha mẹ sắp sửa nhận con nuôi chỉ nên sang Việt Nam khi đã được Đại sứ quán thông báo rằng trường hợp nhận con nuôi của họ đã sẵn sàng và là lúc thích hợp để sang. Các bậc cha mẹ nên liên hệ ngay với Sứ quán nếu có bất kỳ cá nhân nào, kể cả các tổ chức con nuôi, thúc giục họ sang Việt Nam trước khi nhận được thông báo từ phía Sứ quán. Đại sứ quán có thể cùng tham gia làm việc với các tổ chức con nuôi, Cục con nuôi quốc tế của Việt Nam và chính quyền địa phương để giải quyết các vấn đề như lên kế hoạch tổ chức Lễ Giao Nhận con nuôi.

Chúng tôi tiếp tục thúc đẩy phía Việt Nam tuân thủ đúng các điều khoản trong Văn Bản Ghi nhớ 2005 và thiết lập tiến trình nhằm bảo vệ các lợi ích của tất cả các bên có liên quan đối với các trường cho và nhận con nuôi.

NHỮNG QUAN NGẠI VỀ VIỆC NHẬN CON NUÔI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Q: Những vấn đề vướng mắc liên quan đến Thỏa thuận hiện tại nhằm đảm bảo việc gia hạn Văn bản Ghi nhớ giữa hai nước tại thời điểm này là gì?

 • Chính phủ Việt Nam chưa tuân thủ các điều khoản cụ thể trong Thỏa thuận song phương năm 2005 về các trường hợp nhận con nuôi trong đó hai bên cùng nhất trí là cần thiết phải thực hiện trong tiến trình nhận con nuôi sao cho thật minh bạch và bảo vệ được các quyền của trẻ và các gia đình.

Q: Chính phủ Hoa Kỳ có ý định chấm dứt các trường hợp nhận con nuôi ở Việt Nam?

 • Chính phủ Hoa Kỳ không có ý định chấm dứt các trường hợp nhận con nuôi từ Việt Nam.
 • Thay vào đó, chúng tôi hy vọng rằng tiến trình gia hạn thỏa thuận này sẽ đạt được các bước cụ thể nhằm thiết lập một tiến trình nhận con nuôi minh bạch hơn và bảo vệ được trẻ được nhận nuôi, cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi của trẻ.
 • Các cuộc điều tra thực địa của Chính phủ Hoa kỳ đã phát hiện các trường hợp giả mạo gây ảnh hưởng xấu đến thực tế của tiến trình nhận con nuôi ở Việt Nam.
 • Bằng chứng này khiến chúng tôi phải xem xét kỹ lưỡng hơn đối với từng trường hợp cụ thể để xác minh xem các trẻ trong hồ sơ có thực sự đáp ứng các tiêu chuẩn để được nhận làm con nuôi theo luật pháp của Việt Nam và của Hoa Kỳ hay không.

Q: Tại sao Chính phủ Hoa Kỳ lại đưa ra cảnh báo này?

 • Vì luật pháp Việt Nam, chứ không phải luật pháp Hoa Kỳ, yêu cầu phải có Thỏa thuận này. Và Thỏa thuận hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 1/9/2008.
 • Chúng tôi hy vọng rằng Thỏa thuận mới có thể được ký kết trước ngày này.
 • Tuy nhiên, chúng tôi không chắc chắn về vấn đề nêu trên và muốn các bậc cha mẹ sắp nhận con nuôi có ý thức về trở ngại này.

Q: Chính phủ Hoa Kỳ sẽ áp dụng những biện pháp gì để giải quyết những quan ngại về việc giấy tờ giả mạo và nạn buôn bán trẻ em trong khi đang đàm phán với Chính phủ Việt Nam về Văn bản Ghi nhớ mới?

 • Chính phủ Hoa kỳ đã thiết lập chương trình Orphan First, nhằm để điều tra thực địa và xác minh xem đứa trẻ đó có đáp ứng các tiêu chuẩn để xin thị thực vào Hoa Kỳ hay không trước khi hoàn tất thủ tục nhận con nuôi tại Việt Nam.
 • Chương trình Orphan First giúp chúng tôi giải quyết các vấn đề liên quan đến giấy tờ giả mạo trước khi hoàn tất thủ tục nhận con nuôi và làm giảm bớt nỗi đau của cha mẹ nuôi người Mỹ trong trường hợp đứa trẻ không đủ điều kiện được cấp thị thực.

Q: Chính phủ Hoa kỳ sẽ làm gì đối với các gia đình có trường hợp nhận con nuôi được Thông báo Từ chối (NOIDs)?

 • Chính phủ Hoa kỳ sẽ cố gắng làm mọi việc có thể trong thẩm quyền của mình để nhanh chóng giải quyết các trường hợp này.
 • Chúng tôi biết rằng thời gian chờ đợi xem xét giải quyết các trường hợp nhận con nuôi là rất khó khăn đối với các gia đình, nhưng Chính phủ Hoa Kỳ có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi trường hợp không hợp lệ trong việc xem xét những hồ sơ xin con nuôi này sẽ không gây ảnh hưởng xấu đến thời hạn còn hiệu lực của đơn xin con nuôi và đơn xin thị thực.

Q: Tình trạng hiện tại của NOIDs là gì?

 • Những vấn đề cụ thể liên quan đến NOIDs sẽ do USCIS là bộ phận chịu trách nhiệm về việc này giải quyết.
 • Ngoài ra, chúng tôi không thể trao đổi về từng trường hợp cụ thể vì vấn đề tôn trọng bảo mật của từng gia đình.

Q: Mục tiêu của Chính phủ Hoa Kỳ đối với việc nhận con nuôi người nước ngoài từ Việt Nam là gì?

 • Mục tiêu của chúng tôi đối với Việt Nam cũng như tất cả các nước khác là tiến trình nhận con nuôi người nước ngoài phải tuyệt đối dựa trên các tiêu chuẩn được qui định trong Công ước Nhận con nuôi Hague.
 • Chúng tôi đang thúc giục Chính phủ Việt Nam tham gia Công ước Hague về việc nhận con nuôi người nước ngoài, và nhanh chóng dự thảo pháp chế và các qui chế thi hành về việc nhận con nuôi theo công ước Hague, và để phát triển cơ sở hạ tầng phúc lợi xã hội cho trẻ để nâng tầm Việt Nam lên ngang bằng với các tiêu chuẩn của công ước Hague.