Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation

Ngài Đại sứ

Ngài Đại sứ Ted Osius

Ngài Đại sứ Ted Osius

Ted Osius là một viên chức chuyên nghiệp của Ngành Ngoại giao, hàm Tham tán Công sứ . Ông đã trình quốc thư cho Chủ tịch nước Sang vào ngày 16 tháng 12 năm 2014. Ông là Phó Giáo sư tại trường Đại học Chiến tranh Quốc gia từ năm 2013 đến 2014. Ông là Nghiên cứu sinh Cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế từ năm 2012 đến 2013. Trước đó, ông Osius là Phó Đại sứ tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jakarta, Inđônêxia từ năm 2009 đến 2012. Trước đó, ông là Tham tán Công sứ Chính trị tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở New Delhi, Ấn Độ từ năm 2006 tới 2009. Ông Osius cũng từng là Phó Giám đốc Văn phòng Các vấn đề Bán đảo Triều Tiên thuộc Vụ Đông Á và Thái Bình Dương tại Bộ Ngoại giao từ năm 2004 đến 2006. Trước đó, ông là Tùy viên Môi trường Khu vực tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bangkok, Thái Lan từ năm 2001 đến 2004. Từ năm 1998 đến 2001, ông là Cố vấn Cao cấp về Các vấn đề Quốc tế tại Văn phòng Phó Tổng thống tại Nhà Trắng. Ông giữ chức Tùy viên Chính trị tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh và tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Việt Nam từ năm 1996 đến 1998. Các vị trí khác ông đã nắm giữ bao gồm: Phụ tá Tham mưu và Tuỳ viên Chính trị trong Phái bộ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, Tham tán Chính trị kiêm Tham tán Hành chính tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Thành phố-Tòa Thánh Vatican, và Tham tán Chính trị kiêm Tham tán Lãnh sự tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila, Philippin. Từ năm 1985 đến 1987, ông là một Chuyên viên Dự thảo Lập pháp tại Văn phòng của Thượng nghị sĩ Al Gore (con) và tham gia chương trình Thực tập viên Tổng thống tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Cairo, Ai Cập từ năm 1984 đến1985. Ông Osius nhận bằng cử nhân tại Đại học Harvard và bằng thạc sỹ tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp thuộc Đại học Johns Hopkins.

Trang Facebook của Đại sứ Ted Osius

  • Các hoạt động nổi bật của Đại sứ trên Facebook

Các bài phát biểu của Đại sứ