Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Kinh tế và thương mại

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA VIỆC KINH DOANH

Ấn phẩm của Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 5/2008

Lựa chọn loại hình kinh doanh

Ở nhiều quốc gia, các doanh nhân phải lựa chọn một hình thức kinh doanh cụ thể khi khởi nghiệp. Các loại hình kinh doanh cơ bản bao gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và tập đoàn. Mỗi loại hình đều có những ưu và nhược điểm riêng. Hơn nữa, các quốc gia và lãnh thổ khác nhau có luật pháp và quy định khác nhau đối với chủ doanh nghiệp. Các doanh nhân cần trao đổi ý kiến với luật sư hoặc chuyên gia để đảm bảo họ có đủ các giấy phép cần thiết, đồng thời hiểu rõ tất cả các nghĩa vụ pháp lý của mình. Ở nhiều nước, Phòng Thương mại hoặc hội đồng kinh doanh địa phương cũng là nguồn thông tin rất đáng tin cậy.

Doanh nghiệp tư nhân: Trong doanh nghiệp tư nhân, một cá nhân là chủ sở hữu doanh nghiệp và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp. Trên 75% doanh nghiệp ở Hoa Kỳ là doanh nghiệp tư nhân. Ví dụ về doanh nghiệp tư nhân bao gồm các nhà văn hoặc tư vấn, các nhà hàng và cửa hàng hoặc các doanh nghiệp gia đình.

Đây là loại hình khởi nghiệp kinh doanh dễ dàng nhất và ít tốn kém nhất. Nhìn chung, doanh nhân chỉ cần nộp tất cả các giấy tờ theo yêu cầu là mở được cửa hàng. Nhược điểm của loại hình này là trách nhiệm vô hạn của cá nhân - tất cả mọi tài sản của cá nhân và doanh nghiệp thuộc sở hữu của doanh nhân có thể bị nguy hiểm khi doanh nghiệp mắc nợ.

Công ty hợp danh: Một công ty hợp danh gồm từ hai người trở lên cùng chia sẻ tài sản, trách nhiệm và lợi nhuận của doanh nghiệp. Ưu điểm lớn nhất là chia sẻ trách nhiệm. Các công ty hợp danh cũng có lợi vì có thêm nhiều nhà đầu tư và do đó có nhiều tri thức và chuyên môn hơn.

Có hai loại hình công ty hợp danh chủ yếu, hợp danh chịu trách nhiệm hữu hạn và hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn. Trong công ty hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn, tất cả các bên tham gia hợp danh phải chịu trách nhiệm về hành vi của tất cả các bên tham gia khác trong hợp danh. Tất cả đều chịu trách nhiệm cá nhân vô hạn với các khoản nợ của doanh nghiệp. Trái lại, trong công ty hợp danh chịu trách nhiệm hữu hạn, ít nhất một thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm cùng với một hoặc một vài thành viên khác chỉ chịu trách nhiệm với số vốn mà họ đầu tư vào công ty hợp danh mà thôi.

Nhược điểm lớn nhất của công ty hợp danh là nguy cơ bất đồng có thể xảy ra, bất kể các thành viên tham gia đã quen biết nhau tới mức độ nào và trong bao nhiêu lâu.

Các chuyên gia cho rằng thỏa thuận hợp danh do một luật sư có kinh nghiệm soạn thảo có ý nghĩa hết sức quan trọng để đảm bảo thành công của một công ty hợp danh. Thông thường, thỏa thuận này được sử dụng để:

    * Tạo cơ chế giải quyết bất đồng;
    * Nêu cụ thể đóng góp của từng thành viên trong công ty hợp danh;
    * Phân chia trách nhiệm quản lý; và
    * Nêu rõ điều gì sẽ xảy ra nếu một thành viên rút lui hoặc bị chết.

Tập đoàn: Người ta thường gợi ý những doanh nhân có dự định kinh doanh quy mô lớn thành lập tập đoàn. Là một pháp nhân độc lập và sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào tuổi thọ của chủ sở hữu, tập đoàn có thể khởi kiện hoặc bị kiện, mua bán tài sản và cho vay tiền.

Các tập đoàn được chia thành cổ phần hoặc cổ phiếu, do một, một số hoặc nhiều người sở hữu. Mức độ sở hữu tùy thuộc vào tỷ lệ cổ phần. Các cổ đông không phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của tập đoàn, ngoại trừ trường hợp cá nhân họ đã đảm bảo các khoản nợ này. Đầu tư của một cổ đông sẽ xác định giới hạn trách nhiệm của họ. Các tập đoàn có thể dễ dàng thu hút đầu tư hơn, huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu và dễ dàng tồn tại khi có thay đổi về sở hữu. Đây là hình thức có nhiều bảo vệ chắc chắn hơn về trách nhiệm so với các hình thức kinh doanh khác. Các tập đoàn có tiềm năng tăng trưởng vô hạn.

Tuy nhiên, việc thành lập các tập đoàn phức tạp và tốn kém hơn so với các loại hình kinh doanh khác, đồng thời thường phải chịu sự điều tiết nhiều hơn của chính phủ.