Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các hoạt động nổi bật của Sứ quán

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo và pháp quyền.

5/12/2012
Viện Liên kết toàn cầu đã ký biên bản ghi nhớ với Hội Việt - Mỹ để tăng cường đào tạo cho các cán bộ nhà nước trong lĩnh vực tự do tôn giáo, luật pháp và quản lý nhà nước.

Viện Liên kết toàn cầu đã ký biên bản ghi nhớ với Hội Việt - Mỹ để tăng cường đào tạo cho các cán bộ nhà nước trong lĩnh vực tự do tôn giáo, luật pháp và quản lý nhà nước.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Luật và Tôn giáo của Đại học Brigham Young và Viện Liên kết Toàn cầu (IGE) cùng với sự giúp đỡ của Quỹ John Templeton, đã cùng tổ  chức một chương trình đào tạo cấp chứng chỉ về "Tôn giáo và Pháp quyền" tại Hà Nội từ 26/11/2012 đến 5/12/2012. Chương trình đã đào tạo được 80 cán bộ nhà nước Việt Nam đang nghiên cứu và làm việc với các vấn đề về tôn giáo, cũng như tư vấn cho Chính phủ trong việc hoạch định các chính sách liên quan đến tôn giáo. Các chuyên gia đào tạo của chương trình bao gồm những giáo sư về luật, quan tòa, và chuyên gia khoa học chính trị đến từ Bỉ, Pháp, Hà Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam. Chương trình cũng có các quan sát viên đến từ Lào và Myanmar. Mục đích của chương trình đào tạo có cấp chứng chỉ này là nhằm đóng góp một cách ý nghĩa và có hệ thống vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng tri thức. Điều này sẽ định hướng cho thế hệ hiện tại và kế cận là học giả, cán bộ nhà nước, quan tòa, và thủ lĩnh tôn giáo khi họ cải cách và hiện đại hóa những bộ phận cấu thành của tôn giáo trong cộng đồng dân cư. Chương trình phối hợp các nghiên cứu liên ngành và  phương pháp so sánh trong giảng dạy. Khóa học tập trung vào những vấn đề tái diễn và những thách thức về tôn giáo và pháp quyền của các quốc gia trên toàn thế giới.

Hội Việt – Mỹ và IGE đã ký kết biên bản ghi nhớ vào ngày 27 tháng 11 và các thỏa thuận mở rộng dự án trong tương lai nhằm tăng cường đào tạo cho các cán bộ Nhà nước về tự do tôn giáo, pháp quyền và quản lý Nhà nước.