Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các hoạt động nổi bật của Sứ quán

Tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ

10/12/2012
Ông Spencer Cryder đang thảo luận về tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ

Ông Spencer Cryder đang thảo luận về tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ

Vào thứ hai, ngày 10 tháng 12, ông Spencer Cryder, Tùy viên Báo chí, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã có bài nói chuyện về các thách thức mà sự tự do ngôn luận phải đối mặt trong những buổi đầu của lịch sử Hoa Kỳ. Thông qua lăng kính của các Đạo luật Ngoại kiều và Chống nổi loạn, khán giả đã tham gia vào một cuộc tranh luận về sự đấu tranh của nước Mỹ vào đầu thế kỷ 18 để phân định các giới hạn của Quyền tự do ngôn luận. Để dẫn dắt hơn 60 khán giả tại Trung tâm Hoa Kỳ đến với bối cảnh lịch sử, ông Spencer đã chiếu một đoạn phim ngắn về sự ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập và thảo luận tầm quan trọng của bản Tuyên ngôn về Nhân quyền. Đồng thời, ông Spencer nhấn mạnh rằng lúc bấy giờ đã có rất nhiều người dân và chính trị gia tin rằng sẽ nổ ra cuộc chiến với nước Pháp sau khi Quốc hội và Tổng thống Adams kí ban hanh hiệu lực đối với các Đạo luật Ngoại kiều và Chống nổi loạn vào năm 1798. Buổi thảo luận đã đề cập đến việc bằng cách nào, các đạo luật về chống nổi loạn, tuy ngày nay bị coi như một vết nhơ trong lịch sử, đã từng một thời được sử dụng để kết tội một số loại phát ngôn. Và đã có rất nhiều người, kể cả Thomas Jefferson và đảng chính trị của mình cho rằng đạo luật này đã vi phạm Điều bổ sung sửa đổi thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ, trong đó bảo vệ Quyền tự do ngôn luận. Bài trình bày đã tập trung vào các phản ứng của dư luận chống lại đạo luật và tác động của nó tới cuộc bầu cử tổng thống giữa John Adams và Thomas Jefferson. Trong phần cuối chương trình, các khán giả đã nêu lên những câu hỏi rất hay và trao đổi thẳng thắn với ông Spencer về lịch sử cũng như các thách thức trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ.