Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các hoạt động nổi bật của Sứ quán

Hợp tác Hoa Kỳ-Việt Nam về môi trường

15/12/13

BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
Văn phòng Phát ngôn viên
Để phát hành ngay
15.12. 2013
2013/1580THÔNG TIN CHUNG: Hợp tác Hoa Kỳ-Việt Nam về môi trường

Hoa Kỳ và Việt Nam đang cộng tác chặt chẽ với nhau để giải quyết một số những thách thức về môi trường khó khăn nhất của thời đại. Những nỗ lực của chúng tôi tập trung vào biến đổi khí hậu, cơ sở hạ tầng bền vững, quản lý hệ sinh thái và nguồn nước, và buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã.

Sáng kiến Hạ Nguồn Mêkông


Hoa Kỳ và Việt Nam Đồng Chủ tịch Nhóm Nước và Môi trường của Sáng kiến Hạ nguồn Mê Kông (LMI). LMI là một nỗ lực đa quốc gia để giải quyết những thách thức về chính sách và phát triển xuyên biên giới mà 5 nước Hạ nguồn Mê Kông phải đối mặt. Thông qua LMI, chúng tôi đang làm việc trong bối cảnh mang tính khu vực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững và thân thiện với môi trường.

Biến đổi Khí hậu

Kể từ khi được khởi động vào tháng 9.2012, dự án Rừng và Đồng bằng (VFD) của USAID đã giúp Việt Nam tăng khả năng thích ứng của người dân, các khu vực và sinh kế ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Mê Kông thông qua sự trợ giúp để thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai. Dự án sẽ được mở rộng trong những tháng tới sang tỉnh Long An của đồng bằng sông Mê Kông, một vùng đất thấp dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu.

Việt Nam là một đối tác có giá trị trong sáng kiến của Hoa Kỳ về Tăng cường Năng lực cho Chiến lược Phát triển Phát thải thấp (EC-LEDS).  Thông qua sáng kiến này, Hoa Kỳ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc phát triển và thực hiện một chiến lược dài hạn để tăng trưởng mạnh với lượng carbon thấp.

Chương trình Giảm Khí thải trong các Khu rừng châu Á (LEAF) của USAID đang được thực hiện để làm giảm hoạt động phá rừng và sự xuống cấp của rừng bằng cách tăng cường năng lực quản lý các nguồn lực của rừng, tăng cường các chính sách quản lý bền vững, thuyết trình các tập quán quản lý đất đai bền vững  nhằm giảm khí thải nhà kính và tăng cường các mạng lưới trao đổi trong khu vực.

Chương trình Dự báo Mê Kông của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cung cấp một diễn đàn cho các đối tác, các nhà khoa học và các kỹ sư trong khu vực Hạ Nguồn Mê Kông chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ các nỗ lực nghiên cứu trong khu vực, và tăng cường kiến thức về tầm quan trọng của Đồng bằng và Sông Mê Kông trong việc duy trì an ninh lương thực và sinh kế trong khu vực.

Năng lượng sạch

Chương trình Năng lượng Sạch của USAID đang hỗ trợ các sáng kiến của Việt Nam trong việc sử dụng năng lượng một cách có hiệu quả hơn và giảm việc phát thải cabon liên quan tới ngành năng lượng.

Công ty Đầu tư Tư nhân Hải ngoại Hoa Kỳ (OPIC) đang hỗ trợ Quĩ Nguồn lực Tái tạo Mê Kông (MRRF) thông qua một tiện ích tài chính 50 tỷ đôla. MRRF là quĩ vốn tư nhân do Indochina Capital quản lý đầu tư vào các ngành Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả năng lượng, Dịch vụ Môi trường, Rừng và các Khu vực trồng rừng bền vững ở Việt Nam và các nước Hạ Nguồn Mê Kông khác.

Cơ sở hạ tầng bền vững

Được khởi động vào tháng 11.2013 trong khuôn khổ của LMI, chương trình Cơ sở Hạ tầng Thông minh cho Mê Kông (SIM) do USAID thực hiện nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định về cơ sở hạ tầng trên cơ sở đầy đủ thông tin và khoa học. Chính phủ Việt Nam và Lào đang dự thảo đề xuất để bắt đầu hợp tác với các chuyên gia đến từ Bộ Nội vụ Hoa Kỳ và Binh chủng Kỹ thuật Hoa Kỳ.

Ủy ban sông Mississippi và sông Mê Kông đã hình thành “Đối tác Sông Kết nghĩa” để thường xuyên trao đổi thông tin về quản lý vùng châu thổ và các tập quán tốt nhất về quản lý nguồn nước thông qua các trao đổi chuyên môn và các chuyến thăm thực địa.

Đa dạng sinh học/ Buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã

Việc ngăn chặn buôn bán bất hợp pháp trên toàn cầu về các loài hoang dã nguy cấp như tê giác và ngà voi là một ưu tiên với Hoa Kỳ. Ở Việt Nam, chúng tôi cộng tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và xã hội dân sự để bảo vệ các loài thông qua sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia động thực vật hoang dã Hoa Kỳ và các chiến dịch nâng cao nhận thức.

Thông qua chương trình ARREST của USAID, chúng tôi đang hợp tác để làm giảm nhu cầu tiêu thụ ở Việt Nam và châu Á, tăng cường năng lực thực thi pháp luật, và xây dựng hợp tác trong khu vực và hỗ trợ các mạng lưới chống buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã, bao gồm cả Mạng lưới Thực thi Pháp luật về Động thực vật Hoang dã ASEAN.

Hợp tác Nghiên cứu về Môi trường


Đối tác Tăng cường Tham gia Nghiên cứu (PEER) là một chương trình tài trợ mang tính cạnh tranh toàn cầu của USAID nhằm hỗ trợ các đối tác nghiên cứu, các nhà khoa học của những nước đang phát triển và các cộng tác viên do Quĩ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ tài trợ trong khu vực Hạ nguồn Mê Kông, bao gồm cả các nghiên cứu viên Việt Nam.

Trong tháng 9. 2013, Hoa Kỳ và Việt Nam đã thành lập nhóm công tác về khoa học bảo tồn như là một phần trong chương trình hợp tác khoa học và công nghệ song phương. Nhóm công tác này nhằm tăng cường sự hợp tác trao đổi khoa học và tạo ra những cơ hội mới cho việc cộng tác trong lĩnh vực bảo tồn.