Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các hoạt động nổi bật của Sứ quán

Đào tạo những phương pháp tiếp cận đột phá cho các cán bộ y tế.

31/10/2012
Phó đại sứ Pierangelo chụp ảnh cùng các học viên trong lễ tốt nghiệp.

Phó đại sứ Pierangelo chụp ảnh cùng các học viên trong lễ tốt nghiệp.

Ngày 31 tháng 10, Phó đại sứ Claire Pierangelo đã cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam, Nguyễn Thị Xuyên tham gia lễ tốt nghiệp dành cho 23 nhân viên y tế Việt Nam hoàn thành xuất sắc chương trình hỗ trợ “Hệ thống quản lý chất lượng cho các lãnh đạo phòng xét nghiệm”. Chương trình kéo dài 1 năm cung cấp cho các cán bộ y tế Việt Năm các kĩ năng và các công cụ, giúp tạo ra một môi trường cho phép các phòng thí nghiệm có thể làm việc ở cấp độ tiêu chuẩn toàn cầu. Với trợ giúp tài chính từ Chương trình Cứu trợ AIDS Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) và trợ giúp kỹ thuật từ CDC, và do Viện Tiêu chuẩn Phòng xét nghiệm và Lâm sàng (CLSI) thực hiện, chương trình này đã trang bị cho các học viên các kỹ năng về xây dựng chính sách và quy trình nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm.

Ông Nguyễn Xuân Thủy, cán bộ kỹ thuật cao cấp ở tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế 360 (FHI 360), học viên của chương trình phát biểu: “Chúng tôi đã học được rất nhiều từ khóa học này. Khóa học tập trung vào phát triển các kỹ năng trong các lĩnh vực cốt yếu nhằm tăng cường hệ thống phòng xét nghiệm tại Việt Nam như kỹ năng lãnh đạo, ra quyết định và cải tiến chất lượng”.

“Đây là một cơ hội tuyệt vời để các cán bộ y tế trẻ được học các kiến thức mới trong một môi trường năng động và sáng tạo. Điều này giúp phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe của Việt Nam tốt hơn và bền vững hơn và giúp người dân Việt Nam sống khỏe và không bệnh tật”, ông nói thêm.

Thông qua PEPFAR và CDC, chính phủ Hoa Kỳ là nhà tài trợ hàng đầu cho các hoạt động nâng cao chất lượng phòng xét nghiệm tại Việt Nam, cam kết tài trợ hơn 7,5 triệu USD trong vòng 3 năm qua. Từ năm 1995, gần 75% trợ giúp phát triển của Hoa Kỳ cho Việt Nam là dành cho việc phát triển phúc lợi con người thông qua tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe.