Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các hoạt động nổi bật của Sứ quán

Trung tâm Hoa Kỳ khai mạc chuỗi khóa học về Kỹ năng mềm

5/7/2012
Cameron Thomas-Shah đang kể chuyện vui với các sinh viên tại Trung tâm Hoa Kỳ ở Hà nội.

Cameron Thomas-Shah đang kể chuyện vui với các sinh viên tại Trung tâm Hoa Kỳ ở Hà nội.

Vào ngày 5/7, Trung tâm Hoa Kỳ đã khai mạc chuỗi khóa học về Kỹ năng mềm mùa hè 2012. Anh Cameron Thomas-Shah, Thực tập sinh của Bộ Ngoại giao đã phát biểu khai mạc cho sự kiện này. Anh Cameron đã thuyết trình chủ đề về giao tiếp và chỉ cho các bạn sinh viên bí quyết để nâng cao kỹ năng giao tiếp nói và viết của họ. Sáng thứ 5, gần 230 bạn sinh viên đã háo hức chờ đợi và xếp hàng dài bên ngoài Đại sứ quán. Trong bài thuyết trình 1 tiếng đồng hồ, Anh Thomas-Shah đã trình bày cách nghe chủ động, cách tham gia và tầm quan trọng của giao tiếp không dùng lời nói. Cameron lưu ý rằng "Cải thiện giao tiếp là cải thiện hiểu biết về văn hoá và hiểu biết nhiều hơn sẽ làm giảm xung đột".

Hai thực tập sinh của Bộ Ngoại giao là Cameron Thomas-Shah và Nicholas Yinger sẽ tiến hành chuỗi khóa học về Kỹ năng mềm từ tháng 7 đến tháng 8.