Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các hoạt động nổi bật của Sứ quán

Đảm bảo một không gian tốt cho tương lai

8/3/2012
Phó Trợ lý Ngoại trưởng về Chính sách An ninh và Không gian Fran Rose thảo luận về vấn đề an ninh không gian ở Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 3 năm 2012.

Phó Trợ lý Ngoại trưởng về Chính sách An ninh và Không gian Fran Rose thảo luận về vấn đề an ninh không gian ở Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội vào ngày 8 tháng 3 năm 2012.

Chúng ta đang tương tác với không gian bên ngoài như thế nào? Đây là một trong những câu hỏi được ông Frank Rose, Phó Trợ lý Ngoại trưởng về Chính sách An ninh và Không gian, đã đặt ra đối với khán thính giả tại Trung tâm Hoa Kỳ trong chuyến thăm Hà Nội gần đây của mình.

Ngài Frank Rose giải thích với hơn 70 bạn trẻ tham gia chương trình, rằng không gian đóng vai trò quan trọng trong nhiều vấn đề của cuộc sống, ví dụ như dự báo thời tiết, thông tin liên lạc, định vị toàn cầu và quản lí môi trường.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh bảo rằng các hệ thống quan trọng này đang bị đe dọa bởi việc gia tăng hoạt động trong không gian. Hoạt động của hơn 60 quốc gia và chính phủ hoạt động trong không gian có khả năng dẫn đến ách tắc, vỡ vụn không gian, gây ra các xung đột nghiêm trọng và phá hủy nhiều dịch vụ mà chúng ta đang sử dụng hiện nay.

Trong suốt bài nói chuyện kéo dài một tiếng với nhiều câu hỏi từ khán thính giá, những người tham dự đã hiểu thêm về cách thức nước Mỹ hợp tác với cộng đồng quốc tế trong vấn đề chia sẻ thông tin và nâng cao các tiêu chuẩn như Quy ước Quốc tế về Kiểm soát các hoạt động trong không gian (xem chi tiết tại http://www.state.gov/secretary/rm/2012/01/180969.htm) để đảm bảo phát triển bền vững và ổn định đối với môi trường không gian.

Xem bài bình luận của Phó Trợ lý Ngoại trưởng tại đây:
http://www.state.gov/t/avc/rls/185413.htm

Xem thêm về Quy ước Quốc tế về Ứng xử với các hoạt động trong không gian tại đây: http://www.state.gov/documents/organization/181208.pdf