Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các hoạt động nổi bật của Sứ quán

Thứ trưởng Ngoại giao Robert Hormats thúc đẩy quan hệ kinh tế

11/7/2012
Thứ trưởng Hormats tham quan nhà máy đóng chai của PepsiCo Việt Nam ở Bắc Ninh.

Thứ trưởng Hormats tham quan nhà máy đóng chai của PepsiCo Việt Nam ở Bắc Ninh.

Thứ trưởng Hormats tham quan nhà máy đóng chai của PepsiCo Việt Nam ở Bắc Ninh.

Thứ trưởng Hormats tham quan nhà máy đóng chai của PepsiCo Việt Nam ở Bắc Ninh.

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách Môi trường, Năng lượng và Phát triển Kinh tế Robert Hormats đã thăm Hà Nội từ ngày 9-11/7. Mục đích của chuyến thăm này nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Hoa Kỳ, tạo điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và phát triển bền vững về môi trường.

Trong khi ở Hà Nội, Thứ trưởng Hormats đã gặp gỡ và thảo luận với các đại diện của các ngân hàng đa quốc gia về các vấn đề kinh tế vĩ mô, tới thăm nhà máy đóng chai thân thiện môi trường trị giá 73 triệu USD của PepsiCo Việt Nam mới xây dựng ở Bắc Ninh. Thứ trưởng Hormats đã thảo luận những thách thức về môi trường trong một cuộc họp với một số tổ chức phi chính phủ nhằm tìm ra các giải pháp khuyến khích tăng trưởng xanh ở Việt Nam và chống buôn lậu động vật hoang dã. Thứ trưởng Hormats cũng tham dự một cuộc thảo luận bàn tròn với lãnh đạo của một số doanh nghiệp tư nhân và nhà nước. Hội thảo bàn tròn do Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc chủ trì nhấn mạnh vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong tăng trưởng kinh tế và cách áp dụng công nghệ mới giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào thị trường quốc tế. Thứ trưởng Hormats nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục quá trình cải cách hành chính và kinh tế để Việt Nam có thể tiếp tục thu hút các đối tác kinh doanh tin cậy và các dự án đầu tư có chất lượng cao.

Thứ trưởng Hormats cũng nêu bật tầm quan trọng của việc hoàn tất quá trình đàm phán hiệp định thương mại tư do đa phương Đối tác Xuyên Thái Bình Dương nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế và khuyến khích hoạt động thương mại và đầu tư có lợi cho cả hai bên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.