Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các hoạt động nổi bật của Sứ quán

Đại sứ Mỹ tại ASEAN David Carden nói chuyện về cuộc chiến chống lại nạn buôn người

24/8/2012
Đại sứ Carden trả lời câu hỏi tại Trung tâm Hoa Kỳ về cách thức để chấm dứt nạn buôn người.

Đại sứ Carden trả lời câu hỏi tại Trung tâm Hoa Kỳ về cách thức để chấm dứt nạn buôn người.

Đại sứ Carden thăm các trẻ em và nhân viên của Tổ chức Phi chính phủ Rồng Xanh.

Đại sứ Carden thăm các trẻ em và nhân viên của Tổ chức Phi chính phủ Rồng Xanh.

Đại sứ Mỹ tại ASEAN David Carden trở lại Hà Nội trong hai ngày 23 và 24/8 để tiếp tục cuộc chiến của Mỹ nhằm chống lại nạn buôn người.

Đại sứ Carden đến thăm Tổ chức Phi chính phủ Rồng xanh tại Hà Nội ngày 23/8 để theo dõi một trong những hoạt động hỗ trợ chống lại nạn buôn người của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Người sáng lập Tổ chức Phi chính phủ Rồng xanh là Michael Brosowski nhắc lại lần bắt gặp một trẻ em là nạn nhân của nạn buôn người đang bán hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh, lần gặp gỡ này đã thúc đẩy anh khởi động các nỗ lực chống lại nạn buôn người của Tổ chức Rồng Xanh – hiện đang được tài trợ 300.000 đô-la từ phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Brosowki nói thêm rằng trẻ em đường phố tại Việt Nam đã trở thành một vấn đề vô hình bởi các trẻ em giờ đã học cách cải trang để không bị phát hiện. Tuy nhiên, một số lượng lớn trẻ em đang gặp nguy hiểm vẫn cần được giúp đỡ. Đại sứ Carden đã quan sát các lớp học và các hoạt động giải trí tại đó Tổ chức này cũng như tại trung tâm nơi những trẻ em đang gặp nguy hiểm có thể đến sinh sống. Ngài cũng cảm ơn các nhân viên của Tổ chức Rồng Xanh vì các nỗ lực để mang lại cơ hội học tập và có một tương lai tốt đẹp hơn cho những trẻ em này.

Trong buổi chiều cùng ngày, Đại sứ Carden đã nói chuyện tại Trung tâm Hoa Kỳ của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội về cách giới trẻ Việt nam có thể tham gia chống lại và chấm dứt nạn buôn người ở các nước ASEAN cũng như trên thế giới. Chương trình bắt đầu với các hình ảnh nổi bật từ đêm nhạc MTV Exit 2012 tại Hà Nội, trong đó có đưa ra các lý giải của nạn buôn người và lý do vì sao vấn nạn này lại có thế khó được nhận biết. 5 trong số các khán giả tham gia đã hỏi Đại sứ 5 câu hỏi về nạn buôn người được chọn ra từ trang Facebook của Đại sứ quán. Tiếp sau các câu hỏi lấy từ Facebook, ngài Đại sứ đã cởi mở trả lời rất nhiều câu hỏi của người tham dự về nạn buôn người. Hãy truy cập trang Facebook của Đại sứ quán để xem video hoặc các câu trả lời của Đại sứ Carden và chia sẻ thông tin đó với những người bạn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên toàn thế giới để góp phần chấm dứt nạn buôn người.

Các thông tin hữu ích: