Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các ngày nghỉ lễ

Các ngày nghỉ lễ năm 2015

Dưới đây là danh sách các ngày nghỉ lễ chính thức của Đại sứ quán Mỹ. Những ngày này được quy định trong điều khoản 3 FAM 2336 về những ngày nghỉ lễ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Điều 73 về những ngày nghỉ của Luật Lao động Việt Nam.

Các ngày nghỉ lễ 2015

Ngày lễ

Ngày nghỉ

Thứ

Ngày lễ của

Năm mới 

1 tháng 1

Thứ 5

A&V            

Sinh nhật Martin Luther King

19 tháng 1

Thứ 2

A

Ngày Tổng thống

16 tháng 2

Thứ 2

A

Tết Nguyên đán

17-23 tháng 2

Thứ 3-2

V

Ngày giỗ tổ Hùng Vương

29 tháng 4

Thứ 3

V

Ngày Chiến thắng

30 tháng 4

Thứ 5

V

Ngày Quốc tế Lao động 

1 tháng 5

Thứ 6

V

Ngày Tưởng niệm

25 tháng 5

Thứ 2

A

Quốc khánh Mỹ (nghỉ bù)

3 tháng 7

Thứ 6

A

Quốc khánh Việt Nam

2 tháng 9

Thứ 4

V

Ngày Lao động

7 tháng 9

Thứ 2

A

Ngày Columbus

12 tháng 10

Thứ 2

A

Ngày Cựu chiến binh

11 tháng 11

Thứ 4

A

Lễ Tạ ơn

26 tháng 11

Thứ 5

A

Lễ Nô-en

25 tháng 12

Thứ 6

A

A= Ngày lễ của Mỹ
V= Ngày lễ của Việt Nam