Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Visa định cư
 

Thủ tục xem xét đơn xin visa định cư và visa hôn phu/hôn thê cho những người là thường trú dân tại Việt Nam do bộ phận Visa Định cư thuộc Phòng Lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết.

Hướng dẫn nộp đơn cho Thường Trú Nhân xin tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ

Khi một Thường Trú Nhân (người có thẻ xanh) cư trú ngoài Hoa Kỳ hơn một (1) năm mà không xin phép với Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), thì coi như Thường Trú Nhân đó đã từ bỏ nơi cư trú và đánh mất tình trạng thường trú nhân (LPR) của mình ở Hoa Kỳ.

Để có thể nhập cảnh trở lại vào Hoa Kỳ, đương đơn có thể xin cấp một loại visa "Định cư Đặc biệt", còn được gọi là "visa SB1". Loại visa này do Bộ phận Visa Định cư thuộc Phòng Lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết.

Từ bỏ Thẻ Thường trú nhân, Mẫu I-551

Khi cá nhân có mong muốn trả lại Mẫu I-551– Thẻ Thường trú nhân, người đó cần phải hoàn tất mẫu I-407, Đơn Từ bỏ Tình trạng Thường trú nhân. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội có thể tiếp nhận thẻ và gửi kèm theo Mẫu I-407 trả lại cho Trung tâm Dịch vụ của USCIS tại Texas. Để biết thêm thông tin, xin truy cập phần về Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ.

THÔNG BÁO

  • Thay đổi phí khám sức khỏe

    Kể từ ngày 1-1-2015, phí khám sức khoẻ tại Tổ chức Di Dân quốc tế  (IOM) và Chợ Rẫy sẽ tăng từ 140 đô la Mỹ lên 155 đô la Mỹ cho đương đơn từ 15 tuổi trở lên và từ 110 đô la Mỹ lên 120 đô la Mỹ cho đương đơn dưới 15 tuổi.

Adobe Reader

  • Adobe Acrobat Reader
    Tải miễn phí

    Tất cả các tài liệu có thể tải xuống từ trang này đều ở dạng PDF. Để đọc được tệp tin dạng PDF bạn cần có phần mềm Adobe Acrobat Reader. Bạn có thể tải miễn phí phần mềm này bằng cách nhấp chuột vào "Tải miễn phí" ở trên.