Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Các chương trình dành cho công chúng

Các chương trình dành cho công chúng

Trung tâm Hoa Kỳ

Trung tâm Hoa Kỳ

Tất cả các chương trình dưới đây đều miễn phí. Bạn hãy đăng ký online các chương trình muốn tham dự. Nếu bạn muốn nhận email thông tin về hoạt động của Trung tâm Hoa Kỳ, hãy đăng ký làm thành viên của Trung tâm.

Ghi chú:

Hình ảnh
Độc giả của Trung tâm Hoa Kỳ (AC) lưu ý rằng chúng tôi thường chụp ảnh, ghi âm và quay phim các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ với mục đích để quảng bá cho Trung tâm và cho Đại sứ quán Mỹ. Khi vào Trung tâm, bạn đã đồng ý để chúng tôi chụp ảnh, ghi âm hoặc quay phim.

Ngôn ngữ
Tất cả các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ đều sử dụng tiếng Anh.

Lưu ý: Khi tới tham gia chương trình, bạn cần mang theo chứng minh nhân dân, thẻ học sinh/sinh viên hay bằng lái xe. Nếu bạn là khách hàng thường xuyên của AC, bạn có thể tới bàn "Help desk" để nhận một thẻ cho phép gửi xe tại toà nhà Vườn hồng.

                  Đăng ký tham gia các hoạt động trong tháng

Tháng 7/8
Ngày/Giờ
Chương trình Diễn giả
29/7/2014, 10:00 - 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole Nicole Bright-Hardee
29/7/2014, 3:00 - 4:30 Kỹ năng giao tiếp Bill Nguyễn
30/7/2014, 9:00 - 11:00 Đàm thoại hàng ngày + Mike Tran
4/8/2014, 2:00 - 3:00 Giao điểm của sự đa dạng trong LGBT và Thịnh vượng kinh tế
Stuart Milk, Tổ chức Harvey Milk
5/8/2014, 10:00 - 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole Nicole Bright-Hardee
5/8/2014, 14:00 - 15:30 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
5/8/2014, 3:30 - 5:00
Sự nhiệt tình và thái độ Bill Nguyễn
6/8/2014, 2:00 - 3:00 Đàm thoại hàng ngày với Navarre Navarre Freeman
6/8/2014, 3:00 - 4:00 5 bí mật của Đại học Harvard Greg Wong, Đại sứ quán Mỹ
7/8/2014, 2:00 - 3:30
Câu lạc bộ tranh luận Trung tâm Hoa Kỳ
7/8/2014, 3:30 - 5:00
Hội Nghị Thượng đỉnh các nước Đông Nam Á Mô phỏng: Buổi giới thiệu thông tin
Trung tâm Hoa Kỳ
11/8/2014, 2:00 - 3:00 Đàm thoại hàng ngày với Navarre Navarre Freeman
12/8/2014, 10:00 - 11:00
Đàm thoại hàng ngày với Nicole Nicole Bright-Hardee
13/8/2014, 9:00 -11:00
Đàm thoại hàng ngày + Mike Tran
13/8/2014, 2:00 - 3:00 Đàm thoại hàng ngày với Navarre Navarre Freeman
13/8/2014, 3:00 - 4:30
Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ
Trung tâm Hoa Kỳ
14/8/2014, 2:00 - 3:30 Câu lạc bộ tranh luận Trung tâm Hoa Kỳ
15/8/2014, 9:00 -11:00 Đàm thoại hàng ngày + Mike Tran
18/8/2014, 2:00 - 3:00 Đàm thoại hàng ngày với Navarre Navarre Freeman
19/8/2014, 10:00 - 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole Nicole Bright-Hardee
20/8/2014, 9:00 -11:00
Đàm thoại hàng ngày + Mike Tran
20/8/2014, 2:00 - 3:00 Đàm thoại hàng ngày với Navarre Navarre Freeman
22/8/2014, 9:00 -11:00 Đàm thoại hàng ngày + Mike Tran
25/8/2014, 2:00 - 3:00 Đàm thoại hàng ngày với Navarre Navarre Freeman
25/8/2014, 3:00 - 4:30 Chương trình trình diễn trên thảm đỏ: Diễn tập Navarre Freeman
26/8/2014, 10:00 - 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Nicole Nicole Bright-Hardee
28/8/2014, 2:00 - 3:00 Đàm thoại hàng ngày với Ms. Schirm Nicole Schirm, Đại sứ quán Mỹ
29/8/2014, 2:00 - 5:00
Chương trình trình diễn trên thảm đỏ Navarre Freeman

Các hoạt động trên Facebook

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  13:00-17:00
  Thứ 3 - Thứ 6
  8:00-12:00; 13:00-17:00

  Trung tâm Hoa Kỳ đóng cửa vào thứ bẩy, chủ nhật và các ngày nghỉ của Mỹ và Việt Nam.

Adobe Reader

 • Adobe Acrobat Reader
  Tải miễn phí

  Tất cả các tài liệu có thể tải xuống từ trang này đều ở dạng PDF. Để đọc được tệp tin dạng PDF bạn cần có phần mềm Adobe Acrobat Reader. Bạn có thể tải miễn phí phần mềm này bằng cách nhấp chuột vào "Tải miễn phí" ở trên.