Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Thông cáo báo chí

Đại sứ Susan Jacobs, Cố vấn Đặc biệt về các vấn đề trẻ em, đến thăm Việt Nam

5/11/2012

Hà Nội, 5/11/12 - Đại sứ Susan Jacobs, Cố vấn Đặc biệt về các vấn đề trẻ em, đã tới thăm Việt Nam từ 30-31/10 trong khuôn khổ chuyến công du của bà tới khu vực nhằm thảo luận với các quan chức của một số quốc gia về vấn đề bảo vệ trẻ em và con nuôi quốc tế.

Việc cho nhận con nuôi quốc tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã ngừng thực hiện từ năm 2008. Trong vòng ba năm trở lại đây, chính phủ Việt Nam đã tăng cường cam kết của mình đối với việc cải cách hệ thống cho nhận con nuôi. Luật Nuôi con nuôi mới, nghị định thi hành và các thông tư liên quan đã được Việt Nam thông qua và đang được thực hiện. Công ước La Hay về Bảo vệ trẻ em và Hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế đã có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 1/2/2012. Vào ngày 7/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Quốc gia ba năm triển khai thực hiện công ước La Hay. Chính phủ Hoa Kỳ hoan nghênh những nỗ lực của Việt Nam nhằm nâng cao hệ thống phúc lợi trẻ em và đã tài trợ chương trình “Tăng cường xây dựng pháp luật và các hệ thống giám sát đối với hoạt động nhận con nuôi” thông qua một khoản trợ cấp từ cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Chương trình này mới đây đã được gia hạn đến hết tháng 12/2013.

Trong chuyến thăm tới Việt Nam, Đại sứ Jacobs đã gặp gỡ các quan chức chính phủ Việt Nam để thảo luận về quá trình cải cách hiện hành trong vấn để cho nhận con nuôi nhằm hỗ trợ công ước La Hay cũng như cải thiện phúc lợi trẻ em. Đại sứ cũng đã gặp gỡ những bên liên quan khác nhằm chia sẻ quan điểm của họ về cách thức Hoa Kỳ có thể tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này.

(Hết thông cáo)