Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Chính phủ Mỹ ủng hộ Hợp tác xã Thanh long Hàm Minh nhận chứng chỉ EurepGAP

Ngày 10/11/2006

Ngày 10/11/2006, Hợp tác xã Thanh long Hàm Minh sẽ chính thức nhận chứng chỉ EurepGAP tại 1 buổi lễ lúc 10 giờ sáng. Tổng lãnh sự Mỹ Seth Winnick sẽ tham dự cùng với các quan chức chính quyền địa phương.  Ngày 26/10/2006, Hợp tác xã này đã được xác nhận đáp ứng tất cả các yêu cầu của hệ thống tiêu chuẩn tự nguyện này.  Đây là đơn vị đầu tiên trong ngành trái cây Việt Nam được nhận chứng chỉ này và nó sẽ giúp cho Hợp tác xã Hàm Minh tiếp cận với các thị trường cao cấp ở châu Âu và các thị trường khác.  Hợp tác xã Hàm Minh lấy tên của 1 xã của tỉnh Bình Thuận.

Tổng lãnh sự Mỹ Seth Winnick nhận xét: "Trái thanh long rất đặc biệt, ngon và bổ, nhưng ở Mỹ hay châu Âu người ta hầu như không biết về nó.  Vì EurepGAP là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận nên giấy chứng nhận này sẽ là tấm giấy thông hành để những người trồng thanh long Việt Nam đến với các thị trường mới có giá trị cao".

Việc Hợp tác xã được nhận chứng chỉ EurepGAP đánh dấu kết quả của quá trình trợ giúp lâu dài mà Mỹ dành cho ngành trồng thanh long ở Việt Nam.  Năm 2004, chương trình Sáng kiến Cạnh tranh Việt Nam (VNCI) do USAID tài trợ và dự án RAISE/SPS, cùng với HortReasearch (AusAid) và SOFRI, đã lập ra dự án Thanh long GAP.  VNCI đã tập trung nâng cao nhận thức về tầm quan trong của GAP và EurepGAP, giúp hợp tác xã được nhận chứng chỉ EurepGAP và tìm các cơ hội thị trường cho trái thanh long.  Sự trợ giúp của VNCI và sự đầu tư của chính hợp tác xã đã đi đến kết quả cụ thể: hợp tác xã mới đây đã bán thí điểm cho EU Metro 1,5 tấn thanh long và chúng sẽ được bán ở 1 số cửa hàng Metro có chọn lọc ở Đức. Sắp tới sẽ có tiếp 1 đợt giao hàng mới.