Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Thông cáo báo chí

Dự án do Hoa Kỳ hỗ trợ giúp đẩy mạnh đào tạo công tác xã hội tại Việt Nam

HÀ NỘI, 9/11/2012 -- Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hôm nay công bố một dự án hợp tác kéo dài 3 năm với các trường đại học của Việt Nam để thúc đẩy đào tạo ngành công tác xã hội tại Việt Nam.

Với tài trợ của USAID, Dự án Thúc đẩy Đào tạo Công tác Xã Hội là một chương trình quốc tế do Đại học bang San Jose (California) điều phối với sự tham gia của các trường đại học của Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đối tác cộng đồng có liên quan và đối tác trong lĩnh vực tư nhân là công ty Cisco Systems, Inc.

“Công tác xã hội là một phần không thể tách rời trong tầm nhìn của chúng tôi về hỗ trợ lĩnh vực xã hội và chúng tôi vinh dự được phối hợp với Chính phủ Việt Nam và các trường đại học trong lĩnh vực quan trọng này”, ông Joakim Parker, Giám đốc USAID tại Việt Nam, phát biểu. “Dự án hợp tác mới này sẽ thúc đẩy nghề công tác xã hội để cung cấp các dịch vụ xã hội chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực quan trọng. Chúng tôi hoan nghênh tầm nhìn của Đại học bang San Jose và công ty Cisco về các quan hệ đối tác nhà nước-tư nhân”.

Mặc dù công tác xã hội là một lĩnh vực khá mới mẻ tại Việt Nam nhưng Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong phát triển công tác xã hội như là một nghề và triển khai các chương trình đào tạo công tác xã hội. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định phê chuẩn ngành học công tác xã hội năm 2004 , đến nay đã có trên 40 trường đại học và cao đẳng trong cả nước tiến hành đào tạo cử nhân công tác xã hội với trên 2.500 sinh viên đã tốt nghiệp. Năm 2011, trường Đại học Lao động Xã hội và Đại học Quốc gia Hà Nội đã bắt đầu đào tạo bậc thạc sĩ ngành công tác xã hội. Gần đây, Hội Công tác Xã hội Việt Nam đã được thành lập.

Dự án mới này sẽ giúp xây dựng và thực hiện các chính sách đào tạo và thực hành công tác xã hội bậc cử nhân, xây dựng khung chương trình đào tạo thực tế và hướng vào trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công tác xã hội, phát triển các trung tâm giúp nâng cao chất lượng đào tạo ngành công tác xã hội và viện đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho các cán bộ giảng dạy và các nhà quản lý ngành công tác xã hội. Cùng với đối tác trong lĩnh vực tư nhân là công ty Cisco, dự án này sẽ tạo ta một mô hình Thế kỷ 21 cho chương trình đào tạo đại học và sử dụng các mạng công nghệ để cải thiện kỹ năng giảng dạy, lãnh đạo và tăng cường khả năng phối hợp.

(Hết thông cáo)