Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Thông cáo báo chí

Trao đổi các cách phát triển Cơ sở hạ tầng tốt nhất trong khuôn khổ Sáng kiến Hạ lưu Mê Kông

Hà Nội, 14/1/2013 – Bộ Ngoại giao và Thương mại Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao và Giao thông Vận tải Việt Nam cộng tác với Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN đã tổ chức chương trình Trao đổi các cách phát triển Cơ sở hạ tầng tốt nhất trong khuôn khổ Sáng kiến Hạ lưu Mê Kông (LIM) tại Hà Nội trong hai ngày 14-15/1/2013. Chương trình Trao đổi các cách phát triển Cơ sở hạ tầng tốt nhất đã quy tụ các quan chức chính phủ cao cấp của Hoa Kỳ và trong khu vực, và đại diện khu vực tư nhân tham gia lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng tại Hoa Kỳ và các nước đối tác LMI của Campuchia, Lào, Myanma, Thái Lan và Việt Nam.
 
Nêu bật lợi ích tiềm năng của sự hợp tác khu vực thông qua LMI, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear đã nói: “Việc hợp tác [giữa Campuchia, Lào, Myanma, Thái Lan, Việt Nam, và Hoa Kỳ] có thể tạo ra điện năng sạch hơn cho sự phát triển của khu vực trong lĩnh vực điện lực; xây dựng sân bay hiện đại, cảng biển và hệ thống giao thông nhằm vận chuyển hàng hoá hiệu quả, và xây dựng các mạng lưới thông tin để chuyển tải các ý tưởng và tạo ra sự đổi mới.” Đại diện đặc biệt Lorraine Hariton thuộc Vụ Kinh tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát biểu: “Chương trình trao đổi này trong khuôn khổ Sáng kiến Hạ lưu Mê Kông rất quan trọng vì nó đã quy tụ các chính phủ trong khu vực, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để trao đổi các cách phát triển cơ sở hạ tầng tốt nhất mà sẽ mang lại lợi ích cho mọi người trong khu vực.”
 
Các công ty Hoa Kỳ có nhiều thập niên kinh nghiệm về phát triển cơ sở hạ tầng và quan tâm chia sẻ các kinh nghiệm tốt nhất của họ với các nước trong khu vực Hạ lưu Mê Kông. Hơn 30 công ty của Mỹ đã tham dự Trao đổi các cách phát triển cơ sở hạ tầng tốt nhất LMI, với chủ đề “Kết nối Mê Kông” trong Trụ cột Liên kết LMI, nhằm trao đổi với các quan chức chính phủ trong khu vực cách thức để đáp ứng nhu cầu đang gia tăng của khu vực về lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng. Quan chức chính phủ Hoa Kỳ thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế, Lữ đoàn Công binh, Ngân hàng Xuất Nhập khẩu, Tập đoàn Đầu tư Tư nhân Nước ngoài, Cơ quan Phát triển và Thương mại, và Bộ Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Thương mại đã tham dự dự kiện diễn ra trong hai ngày.

LMI được tạo ra nhằm hưởng ứng cuộc họp vào ngày 23/7/2009 giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và các Bộ trưởng Ngoại giao của các nước Hạ lưu Mê Kông – Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam tại Phuket, Thái Lan. Các Bộ trưởng đã nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực môi truờng, y tế, giáo dục, và phát triển cơ sở hạ tầng. Kể từ đó, 5 nước đã tìm kiếm các cơ hội tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực này, dựa trên mối quan tâm chung của các nước. Myanma chính thức tham gia sáng kiến vào tháng 7/2012.

Để lấy ảnh của sự kiện, mời truy cập tại đây.

(Hết thông cáo)