Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Liên hệ

Thông tin liên hệ

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Số 7 Láng Hạ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 3850-5000
Fax: (84-4) 3850-5010

    * Để hẹn gặp đại sứ hay các quan chức khác trong sứ quán, xin hãy gửi fax đến số 84-4-3850-5010 hoặc gửi thư tới địa chỉ:
Đại sứ quán Hoa Kỳ
Số 7 Láng Hạ, Hà Nội, Việt Nam

Các dịch vụ về lãnh sự
Dịch vụ cho công dân Mỹ
Dịch vụ visa không định cư
Dịch vụ visa định cư
Dịch vụ xin con nuôi


Trung tâm Hoa Kỳ
Tầng 1, Tòa nhà Vườn Hồng
170 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Tel: 844-3850-5000
Email: hanoiac@state.gov


Trung tâm Tư vấn Giáo dục Hoa Kỳ
Tầng 3, Tòa nhà Vườn Hồng
170 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Mọi thông tin xin liên hệ: HanoiEducationUSA@gmail.com

Web Master
Xin hãy gửi email tới hanoiac@state.gov nếu bạn muốn góp ý với chúng tôi hoặc bạn gặp khó khăn khi xem Website này.