Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Xổ số visa (Diversity Visa - Lottery)
 

Việt Nam không được chọn tham gia chương trình Diversity Visa (DV) (còn gọi là "xổ số visa"). Do đó, công dân Việt Nam không thể đăng ký chương trình này.

Nếu bạn là công dân Việt Nam và nhận được thư điện tử và các ấn phẩm quảng cáo thông báo rằng bạn được chọn tham gia chương trình này thì đó là giả mạo.

Trung tâm Lãnh sự Kentucky (KCC) hay các Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không bao giờ yêu cầu những người đăng ký tham gia DV gửi tiền. Nếu bạn nhận được yêu cầu như vậy thì đó là giả mạo.

Những người đăng ký tham gia chương trình DV không bao giờ nhận được thư điện tử chứa đựng thông tin chính thức. Tất cả thông tin về chương trình và quy trình đăng ký đều có trên mạng điện tử chính thức của chương trình.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Việt Nam lưu ý công dân và thường trú dân Việt Nam cần cảnh giác khi làm việc với các tổ chức tư nhân về việc xin visa vào Hoa Kỳ, vì đang có rất nhiều thư điện tử, mạng, và các ấn phẩm quảng cáo giả mạo về dịch vụ visa.

Đặc biệt, hiện đang phát tán một thư điện tử giả mạo về Diversity Visa, trong đó hướng dẫn người nhận thư gửi tiền qua Western Union cho một người không có thật ở Đại sứ quán Hoa Kỳ tại London. Nếu ông/bà nhận được thư điện tử này, ông/bà là đối tượng của những kẻ lừa đảo. TRONG MỌI HOÀN CẢNH, ông/bà không nên gửi tiền đến bất kỳ địa chỉ nào để tham gia vào xổ số visa DV. Trung tâm Lãnh sự Kentucky (KCC) thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không bao giờ gửi thư điện tử cho những người đăng ký tham gia DV để thông báo họ đã trúng thưởng. Những người tham gia chương trình DV không bao giờ nhận được thư tín chứa đựng những thông tin về tình trạng hồ sơ, mà chỉ nhận được thông báo hướng dẫn kiểm tra hiện trạng trên mạng điện tử chính thức. Cách duy nhất để nhận cập nhật về tình trạng hồ sơ là thông qua chương trình DV trên mạng điện tử.

Chương trình DV mỗi năm cung cấp đến 55.000 visa cho những người muốn xin nhập cư vào Hoa Kỳ (công dân Việt Nam không được chọn tham gia chương trình này). Đương đơn được chọn một cách ngẫu nhiên và sẽ được cung cấp thông tin hướng dẫn bước tiếp theo trong qui trình. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không uỷ quyền cho bất kỳ tổ chức hoặc công ty tư nhân nào làm công việc thông báo cho các đương đơn tham gia chương trình DV là họ đã trúng hoặc họ cần làm gì để xin visa định cư.

Ông/bà có thể phản ánh về visa giả mạo đến Đại sứ quán qua thư điện tử (email).