Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation

Tin tức từ Washington

Nguồn tin đáng tin cậy dành cho người nuớc ngoài muốn tìm thông tin về xã hội, chính trị, chính sách và văn hóa Mỹ:

 • Tạp chí điện tử: Các số báo ra hàng tháng, gồm các bài viết của các chuyên gia của Mỹ và quốc tế, tập trung vào chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, kinh tế, dân chủ, vấn đề toàn cầu, xã hội và các giá trị của Mỹ.
 • Các ấn phẩm: Các ấn phẩm đặc biệt về nhiều chủ đề.
 • Bộ sưu tập ảnh: Liên kết tới các bộ sưu tập ảnh về nhiều chủ đề.
 • Blogs: Nơi bạn có thể thảo luận về các chủ đề được chọn trước với các chuyên gia của Mỹ và nhiều nước khác, đồng thời chia sẻ quan điểm của chính bạn với cộng đồng người sủ dụng Internet.


Các bản ghi chép:


Các khu vực

Các chủ đề và vấn đề đề được Mỹ quan tâm tại các khu vực trên thế giới.

 • Châu Phi: Chính sách và mối quan tâm của Mỹ tại châu Phi phía Nam sa mạc Sahara.
 • Châu Mỹ: Chính sách và mối quan tâm của Mỹ liên quan tới Canada, Mexico, vùng Caribê, Trung Mỹ và Nam Mỹ.
 • Châu Á-Thái Bình Dương: Chính sách và mối quan tâm của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
 • Châu Âu và Á-Âu: Chính sách và mối quan tâm của Mỹ tại châu Âu và Á-Âu.
 • Trung Đông và Bắc Phi: Chính sách và mối quan tâm của Mỹ tại Bắc Phi, vùng Cận Đông, Iraq và vùng Vịnh Pếch-xích.
 • Liên kết tới website của các đại sứ quán, lãnh sự quán và đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại các nước và các tổ chức quốc tế.
 • Thông tin về visa và việc đi lại ở Mỹ